Kambodža

Khmérové a Angor Wat, Rudí Khmérové a občanská Válka, krutost a krveprolití, násilí. Král mluvící plynně česky, khmérská současnost, která si razí cestu vpřed.

Národní parky, Mekong v další jeho podobě.

dscf2247

Akviziční cesta  –  Severní Thajsko – Laos – Kambodža

16 denní okruh  severním Thajskem, Laosem a Kambodžou

TERMÍN: 17. 10. – 1.11. 2019

Program:

  1. den:

17.10. odlet z Prahy do Bangkoku ve 14.35 h, s Turkish Airlines, přestup v Istanbulu

 

2.den: Bangkok – Chiang Mai

18.10. přílet do Bangkoku – transfer na letiště DMK a odlet linkou Air Asia do Chiang Mai. Po příletu návštěva chrámu DoiSuthep – nejznámějšího monumentu v Chiang Mai. Večeře ve známé restauraci Khantoke, následně ubytování v hotelu v Chiang Mai

3.den: Chiang Mai – Thaton

19.10. po snídani odjezd do Chiangdao (jeskyně) s návštěvou sloního campu, po ukázce výcviku slonů a sloní show pokračování do Thatonu – prohlídka chrámu Wat Thaton, v Thatonu inspekce dvou hotelů. Ubytování v Thatonu.

  1. den: Thaton – Chiang Rai – Chiang Khong

20.10. Po snídani odjezd do Chiang Rai, návštěva Mae Salong – chrámu Wat Rong Khun (Bílý Chrám), dále pokračování do Zlatého Trojůhelníku – území bývalého pěstování opia, pokud čas dovolí návštěva Opiového Muzea, dále pokračování až na laoské hranice do Chiang Khong. Zde ubytování v místním hotelu

  1. den: Chiang Khong – Houxey – Pakbeng

21.10. Po snídani vyřízení pasových formalit (Laoské vízum 30 USD) přejezd do Laosu, setkání s laoským průvodcem a nalodění na velkou říční loď – plavba cca 7 hodin po Mekongu do Pakbengu. Během plavby oběd na lodi, pozorování barvité přírody. Po příjezdu do Pakbengu prohlídka města a ubytování v hotelu.

 

  1. den: Pakbeng – Pak Ou – Luang Prabang

22.10. Po snídani opět nalodění a plavba dalších cca 7 hodin do Luang Prabang – nejvýznamnějšího laoského města. Oběd na lodi, během plaby zastávka v Pak Ou – posvátné jeskyně se stovkami soch Budhy, po příjezdu do Luang Prabang prohlídka města a ubytování

  1. den: Luang Prabang – Kuang Si

23.10. Po snídani návštěva nejstaršího chrámu Vat Visoun. muzeum v královském paláci a chrámy Vat Xieng Thong a Vat Mai, po obědě odjezd na známé vodopády v Kuang Si –cca 50 minut. Po cestě zastávka v místní vesnici, prohlídky výrobny Lao-Lao Whisky, textilky, atd. Navečer návrat do Luang Prabang

 

  1. den: Luang Prabang – Siem Reap Kambodža

24.10. Ráno inspekce dvou hotelů a návštěva místního marketu v Luang Prabang – pak odjezd na letiště a odpoledne odlet přes Bangkok do Siem Reap v Kambodži. Po příletu pasové formality (kambodžské vízum 35 USD), odjezd do hotelu a ubytování. Večer prohlídka města Siem Reap – místní restaurace a velmi čilý noční život.

  1. den: Angkor Wat

25.10 .Po snídani odjezd do nejrozsáhlejšího a nejvýznamnějšího chrámového komplexu buddhistického a hinduistického světa z 9.až 12. století – prohlídka komplexu Banteay Srei, Ta Prohm a dalších. Navečer západ slunce u monumentálního umělého jezera Srah Srang. Návrat do hotelu

10.den: Angkor Thom – Kompong Kleang

  1. 10.. Snídaně v hotelu pokračování v prohlídkách areálu chrámových komplexů Angkor Thom, Kompong Kleang a dalších monumentálních staveb z období 12. a 13. století. Nakonec návštěva Sloní Terasy a Královské terasy se sochami krásných Apsaras. Po odjezdu z areálu ještě inspekce dvou hotelů. Nocleh v hotelu v Siem Reap

 

  1. den: Siem Reap – Kompong Thom – Phnom Pehn

27.10. Po snídani odjezd ze Siem Reap do města Kompong Thom, po cestě návštěva jezera Tonle Sap, dále pokračování až do hlavního města Kambodže Phnom Pehnu. Ubytování v místním hotelu

 

  1. den – Phnom Pehn city

28.10. Po snídani prohlídka hlavních pamětihodností města – Královský Palác postavený v roce 1866 princem Norodomem, dále Stříbrná Pagoda, muzeum genocidy Rudých Khmérů, Ruský trh, atd. Inspekce dvou htelů v Phnom Pehnu.

Přenocování v hotelu

 

13.den – Odlet Praha

29.10. Po snídani transfer na letiště v Phnom Pehnu a odlet linkou Air Asia do Bangkoku. Následně transfer shuttle busem na letiště Suvarnabhumi Bangkok a odlet ve 23.20 hod do Prahy, přílet Praha 30.10. v cca 9 hod.

 

CENA:                                           47.950 Kč

FAKULTATIVNĚ

13.den – Phnom Pehn – Sihanukville

29.10. Po snídani transfer busem do přímořského střediska Sihanukville – cca 5 hodin, po příjezdu ubytování v hotelu LEGACY 4 poblíž pláže, volno na pláži, navečer inspekce hotelu.

 

14.den – Sihanukville

30.10. Celý den volno – vlastní program na pláži, navečer inspekce hotelu

 

15.den – Odlet Praha

31.10. Po snídani transfer busem do  Phnom Pehnu – odtud odlet linkou Air Asia do Bangkoku . Následně transfer shuttle busem na letiště Suvarnabhumi Bangkok a odlet v 00.05 hod do Prahy, přílet Praha 1.11 v cca 9 hod.

 

CENA:                                          + 2.000 Kč

Cena zahrnuje: Letenky Praha – Bangkok, Bangkok – Chiang Mai, Luang Prabang – Siem Reap a Phnom Pehn – Bangkok, všechny transfery klimatizovaným busem (minibusem), 14 noci v hotelech v Thajsku, Laosu a Kambodži – bufetové snídaně + večeře v místních restauracích (fakultativně), vstupy do všech památek podle programu, dvoudenní plavba lodí po Mekongu, odborný doprovod anglicky mluvících průvodců v Thajsku, Laosu i Kambodži. Cena obsahuje i obědy a večeře uvedené v programu, popř. během inspekcí hotelů

 

Cena nezahrnuje: Laoské a Kambodžské vízum (30 +35 USD), cestovní pojištění ALLIANZ (1.580 Kč včetně storna do 50 tis. Kč)

 

Poptávkový formulář

Click here to add your own text